Projekti

Rezervoari za naftu i derivate nafte

Rezervoari sa fiksnim čeličnim krovom

 • Naziv objekta: Naftna baza "Nikoljsko"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Nikoljsko, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: septembar 2006.
 • Karakteristike:

  Sanacija rezervoara kapaciteta 10000 m³.

 • Naziv objekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2005.
 • Kapacitet: 5000 m³
 • Prečnik: 23 m
 • Visina: 12 m
 • Karakteristike:

  Rezervoar je u sklopu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa ispiranje tankera za transport nafte. U cilindričnom rezervoaru se nalazi konusni levak u koji se naliva otpadna voda.

 • Naziv objekta: Naftna baza "Šesharis" na Crnom moru
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Novorusijsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: avgust 2006.
 • Kapacitet: 2000 m³
 • Prečnik: 21 m
 • Visina: 12 m
 • Karakteristike:

  Rezervoar za skladištenje vode u sistemu protivpožarne zaštite.

 • Naziv objekta: Rezervoar G1 Novi Sad
 • Investitor: NIS A.D.
 • Mesto: Novi Sad, Srbija
 • Period izgradnje: februar - mart 2009.
 • Kapacitet: 3000 m³
 • Prečnik: 19 m
 • Visina: 10,5 m
 • Karakteristike:

  Rezervoar za skladištenje benzina.

Rezervoari sa plivajućim krovom

 • Naziv objekta: Naftna baza "Gruševaja"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Novorusijsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: februar - jun 2004.
 • Kapacitet: 50000 m³
 • Prečnik: 61 m
 • Visina: 18 m
 • Naziv objekta: Naftna baza "Nikoljsko"
 • Investitor: Transnjeft, Naftovod DRUŽBA
 • Mesto: Nikoljsko, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2005.
 • Kapacitet: 50000 m³
 • Prečnik: 61 m
 • Visina: 18 m
 • Naziv objekta: "Primorsk"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: decembar 2004. - april 2005.
 • Kapacitet: 50000 m³
 • Prečnik: 61 m
 • Visina: 18 m
 • Karakteristike:

  Izrađena su dva rezervoara gore navedenih dimenzija

 • Naziv objekta: Naftna baza "Samara"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Samara, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: februar - april 2006.
 • Kapacitet: 50000 m³
 • Prečnik: 61 m
 • Visina: 18 m

Rezervoari sa aluminijumskim krovom

 • Naziv objekta: Naftna baza "Šesharis" Na Crnom moru
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Novorusijsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: jul - septembar 2006.
 • Karakteristike:

  Izrada dva rezervoara kapaciteta 10000 m³.

Rolovani rezervoari

 • Naziv objekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2005.
 • Kapacitet: 200 m³
 • Karakteristike:

  Dva rezervoara u sklopu postrojenja za preciscavanje otpadnih voda iz procesa ispiranje tankera za transport nafte.

Podzemni rezervoari

 • Naziv objekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2006.
 • Karakteristike:

  Podzemni rezervoari kapaciteta od 50 do 200 m3 za prijem zauljene kanalizacije.

Cevovodi i pumpne kuće

 • Naziv objekta: Naftna baza "Nikoljsko"
 • Investitor: Transnjeft, Naftovod DRUŽBA
 • Mesto: Nikoljsko, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: decembar 2006.
 • Prečnik cevovoda: DN80 do DN325.
 • Karakteristike:

  Demontaža rezervoara kapaciteta 10000 m³.

 • Napomena:

  Montaža bak-dozatora pene sa pratećom merno-regulacionom i zapornom armaturom. Agresivne osobine protivpožarne pene zahtevale su da cevovod bude od nerđajućeg čelika, inertnog na penu.

 • Naziv objekta: "Nikoljsko"
 • Investitor: Transnjeft, Naftovod DRUŽBA
 • Mesto: Nikoljsko, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: decembar 2006.
 • Naziv objekta: Naftna baza "Nevskoe"
 • Investitor: Transnjeft, Naftovod DRUŽBA
 • Mesto: Sankt Peterburg, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2006.
 • Karakteristike:

  Montaža cevovoda za transport nafte.

 • Naziv objekta: "Skavarodino"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Skavarodino, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: jul - avgust 2009.
 • Naziv objekta: Naftna baza "Samara 2"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Samara, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: februar - maj 2006.
 • Karakteristike:

  Povezivanje rezervoara sa magistralnim cevovodom.

Konstrukcije u građevinarstvu

 • Naziv objekta: "Delta City" šoping centar
 • Investitor: Delta
 • Mesto: Beograd, Srbija
 • Period izgradnje: mart - jul 2007.
 • Karakteristike:

  Izrada i montaža svetlarnika i potkonstrukcija za bioskopske sale. Rađeno kao podizvođač.

 • Naziv objekta: Magacinska hala
 • Investitor: Privatno lice
 • Mesto: Beograd, Srbija
 • Period izgradnje: 2007.
 • Karakteristike:

  Raspon hale 20 m.

 • Naziv objekta: Konstrukcija za reklamne panoe
 • Investitor: Elitas
 • Mesto: Beograd, Srbija
 • Period izgradnje: jul 2008.
 • Karakteristike:

  Montaža na krovu zgrade, dužina 15 m, visina 4 m.

 • Naziv objekta: Proizvodna hala
 • Investitor: Privatno lice
 • Mesto: Beograd, Srbija
 • Period izgradnje: maj 2008.
 • Karakteristike:

  Raspon hale 15 m.

 • Naziv objekta: Naftna baza "Nevskoe - raskršće"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Sankt Peterburg, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2006.
 • Karakteristike:

  Naftna manipulativna pumpna stanica

 • Naziv objekta: Postrojenje za preradu otpadnih voda
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2005.
 • Naziv objekta: Postrojenje za preradu otpadnih voda
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: oktobar - decembar 2005.

Konstrukcije u telekomunikacijama

Antenski stubovi

 • Naziv objekta: Naftna baza "Nikoljsko"
 • Investitor: Transnjeft, Naftovod DRUŽBA
 • Mesto: Nikoljsko, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: decembar 2006.
 • Karakteristike:

  Izrada i montaža sedam gromobranskih stubova visine 40m.

 • Naziv objekta: Naftna baza "Primorsk"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Primorsk, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: februar - maj 2005.
 • Karakteristike:

  15 antena visine 45 m sastavljene zavarivanjem i reflektorski stubovi visine 25 m.

 • Naziv objekta: Naftna baza "Samara 2"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Samara, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: maj - avgust 2006.
 • Karakteristike:

  Antene su sastavljenje zavrtnjevima.

Krovni i zidni nosači antena

 • Naziv objekta: Antena za mobilnu telefoniju
 • Investitor: Konsing
 • Mesto: Više lokacija, Srbija
 • Period izgradnje: Period izgradnje: 2008, 2009
 • Karakteristike:

  Izrada toplocinkovane konstrukcije za postavljanje antena. Urađeno konstrukcija za 270 objekata.

Termotehničke instalacije

 • Naziv objekta: Naftna baza "Skavarodino"
 • Investitor: Transnjeft
 • Mesto: Skavarodino, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: jun - avgust 2009.
 • Karakteristike:

  Kompletan sistem grejanja, vodovoda i kanalizacije u naftnoj bazi.

 • Naziv objekta: Tržni centar "Volgograd"
 • Investitor: Yugos
 • Mesto: Volgograd, Ruska Federacija
 • Period izgradnje: jun - novembar 2008.
 • Karakteristike:

  Kompletan sistem za klimatizaciju i grejanje.

Uslužne delatnosti

 • Naziv objekta: Beogradska Arena
 • Investitor: Beogradska Arena
 • Mesto: Beograd, Srbija
 • Period izgradnje: 2008, 2009.
 • Opis:

  Prepravka teleskopskih tribina, demontaža i montaža istočne tribine za potrebe "Eurosong-a", sanacija polomljenih stolica nakon sportskih događaja.