Kotao
  • Univerzalni kotlovi za sve vrste goriva
  • Do 50% veća zapremina vode od kotlova istih namena
  • Stepen korisnosti do 93%
  • 7 godina garancije
  • Dobitnici priznanja na međunarodnom sajmu u Rusiji

O kotlovima

Kotlovi Oganj su univerzalni trajnožareći kotlovi projektovani za grejanje kuća i stanova sa toplom vodom do 90℃ kroz radijatore. Kapaciteti kotlova su 15-25-35-50 kW. Kotlovi su predviđeni da se lože svim vrstama goriva: drvo, sve vrste uglja sa toplotnom moći do 6,5 kW/kg (5700 kcal/kg), peletom, gasom ili lož uljem. Za ugradnju gorionika za pelet, gas ili lož ulje na donjim vratima ostavljen je otvor Ø142 mm. Ugradnjom gorionika za pelet, lož ulje ili gas dobija stepen iskorišćenja od 93%.
Na kotlovima su ugrađeni mufovi prečnik Ø5/4 ″ sa mogućnošću ugradnje dva elektro grejača snage 6 kW, ukupne snage 12 kW.

Kotlovi su originalne konstrukcije projektovane od strane stručnjaka naše firme, proizvedeni i ispitani u našoj fabrici. Na sve kotlove dajemo garanciju 7 godina.
Na međunarodnom sajmu proizvoda drvne industrije i ekoloških proizvoda u očuvanju sredine u Rusiji, Tjumen 2015, dobili su priznanje za kvalitet i dizajn kotla i gorionika na pelet.

Cenovnik kotlova "Oganj",
proizvod firme "IMD Metalco doo", Beograd, R.Srbija

red.br. Naziv jedinična cena €/kom Napomena
1 Kotao snage 18kW (Tehnički naziv OGANJ 15) 710,00 Regulator promaje je u ceni kotla
2 Kotao snage 25kW ( Tehnički naziv OGANJ 25) 730,00 Regulator promaje je u ceni kotla
3 Kotao snage 35kW ( Tehnički naziv OGANJ 35) 765,00 Regulator promaje je u ceni kotla
4 Kotao snage 50 - 70kW ( Tehnički naziv OGANJ-BIO) 1050,00 Kotao OGANJ-BIO radi se po narudžbini. Sagoreva bale slame, drva, ugalj, briket i pellet. Ima prednja vrata sa dva krila, otvor dimenzija 560 x 560 x unutrašnja dubina kotla 1250mm
5 Dodatna oprema za kotlove
5.1 Spiralni bakarni razmenjivač toplote za kontinualno zagrevanje sanitarne pitke vode, površine 0,4m² sa Ms priključcima fi ½″ 82,50
5.2 Elektrogrejač trofazni sa termoregulatorom i prekidačem snage 6kW 60,00 U svaki kotao moguće je ugraditi 2 kom. elektro grejača.
5.3 Na zahtev u kotlove se mogu ugraditi i grejači snage 9kW 75,00 U svaki kotao moguće je ugraditi 2 kom. elektro grejača.
6 Čelični silos za pellet, kapacitet 130kg, dimenzija: širina 0,5m x 0,6m x visina 1,25m sa poklopcem 82,50 Mogu se naručiti i silosi drugih dimenzija; cena po kilogramu
7 Gorionik za drveni pelet snage 15 – 35kW sa elektronikom i pužastim transporterom, (bez silosa), teh. naziv "ECOTYPHOON", proizvod firme "FAROSLUMEN" iz Beograda , R. Srbija 750,00
8 Univerzalni gorionik, za drveni i agro pellet, snage 15 - 35kW sa elektronikom i pužastim transporterom (bez silosa), teh. naziv "GAP 25- Armadilo" proizvod firme "FASEK" iz Novog Sada, R.Srbija 990,00
9 Montaža gorionika, podešavanje i puštanje u rad 150,00 Garancija 2 godine

Cene su fcco radionica, bez PDV-a, utovareno u vozilo kupca, u Beogradu, Leštane, ul. Kružni put 7a

Za distributere posebne pogodnosti

Konstrukcija kotla

Kotlovi su izrađeni u skladu sa EN 303-5 normama i EN 304 standardom.
Unutrašnji kotlovi sa ložištem, voda/vatra, izrađeni su od kotlovskog čeličnog lima evropske marke P265GH UN 10028/2, debljine 5 mm. Zbog svoje konstrukcije, kotao ima i do 50% veću zapreminu od kotlova istih namena.

Unutrašnji limovi kotlova, prednja i zadnja strana, hladno su presovani u obliku harmonike, tako da prilikom toplotne dilatacije usled sagorevanja u ložištu kotla, limovi nisu napregnuti i lako ostvaruju toplotno širenje. Bočni limovi unutrašnjeg kotla, takođe debljine 5 mm, savijeni su u obliku "S" i lako prate temperaturne dilatacije prednje i zadnje strane.

Spoljni delovi kotla izrađeni su od čeličnog lima evropske marke S235 JRG2-EN 10025, debljine 4 mm. Limovi su zavareni, vodeni međuprostor (između unutrašnjeg i spoljnog lima) je ispitan na hidraulički pritisak od 4bar-a, pri temperaturi 20℃.

Kotlovi su termoizolovani staklenom vunom debljine 30 mm i obloženi profilisanim čeličnim limom debljine 1 mm; ofarbani su osnovnom i pokrivnom bojom "metaldur", modifikovani alkid, koji podnosi temperature do 150℃, u završnom zeleno-smaragdnom tonu boje po RAL karti br. 6001.

Trajno žareći kotao TŽK - OGANJ 1; 2; 3 kW 15 / OGANJ-1 25 / OGANJ-2 35 / OGANJ-3
Tehničke karakteristike kotla
Dimenzije kotla: širina, dužina, visina mm 580х750х1150 580х750х1350 750х750х1350
Masa kotla kg 262 304 347
Površina ložišta za razmenu toplote vatre - kotlovska voda 2.56 2.92 3.45
Zapremina kotla 0.31 0.36 0.43
Količina uglja u kotlu kg 28 33.5 40
Priključak za dimne gasove mm ∅150 ∅150 ∅150
Količina vode u kotlu litar 117 133 175
Priključak za odvod - dovod kotlovske vode col. 2"- spoljni navoj 2"- spoljni navoj 2"- spoljni navoj
Potrebna promaja dimnjaka mbaр/Pa 20/2000 20/2000 20/2000
Priključak za punjenje i pražnjenje col. ¾″- spoljni navoj ¾″- spoljni navoj ¾″- spoljni navoj
Priključak za regulator promaje col. ¾″- unutrašnji navoj ¾″- unutrašnji navoj ¾″- unutrašnji navoj
Priključak za održavanje i ventil sigurnosti col. ¾″- spoljni navoj ¾″- spoljni navoj ¾″- spoljni navoj
Priključak za ekspanzionu posudu col. 1″- spoljni navoj 1″- spoljni navoj 1″- spoljni navoj
Priključak za hidro-termometar col. ½″- unutrašnji navoj ½″- unutrašnji navoj ½″- unutrašnji navoj
Priključak za elektro-grejače kW 6 kW x 2 kom. 6 kW x 2 kom. 6 kW x 2 kom.
Priključak na vratima kotla za gorionik peleta (lož ulje, gas...) mm ∅142 ∅142 ∅142
Razmenjivač toplote (protočni bojler za sanitarnu vodu)
Temperatura zagrejane vode 45℃
kW analog 16 analog 14 analog 12
Priključak za razmenjivač toplote ulaz / izlaz col. ½″- spoljni navoj ½″- spoljni navoj ½″- spoljni navoj
Površina bakarnog razmenjivača toplote 0.40 0.37 0.35
Stepen korisnosti: ugalj i drvo; pelet; gas % 85; 88; 90 85; 88; 90 85; 88; 90
Rastojanje od ose dimljače do poda K mm 965 1155 1165
  • Tehnička podrška / pitanja za kotlove:

  • +381 64/119-42-35